Til baka

KR- ingurinn

Knattspyrnufélag Reykjavíkur er um þessar mundir að innleiða KR-inginn í allar deildir félagsins. KR-ingurinn er kennsluskrá sem felur í sér skipulag þjálfunar á líkamlegri, félagslegri og sálfræðilegri færni iðkenda félagsins. Viðar Halldórsson, félagsfræðingur hefur haft veg og vanda að hugmyndafræði KR-ingsins.

Viðar í samvinnu við íþróttafulltrúa félagsins, stjórnarmenn og þjálfara búið til skipulag þjálfunar á félags- og sálfræðilegum þáttum starfsins. Það skipulag er byggt á þeirri hugmyndafræði að hægt sé að þjálfa og styrkja félagsfærni og sálfræðilega færni alveg eins og hægt er að þjálfa líkamlega færni iðkenda.

Íþróttaæfingar byggja á markvissri þjálfun líkamlegra eiginleika en ekki hefur verið unnið markvisst að því í íþróttafélögunum að styrkja þætti eins og félagsfærni, sjálfstraust og leiðtogahæfni svo einhverjir séu nefndir. KR-ingurinn er skref í þá átt og er ætlaður sem kennsluskrá fyrir líkamlega, félagslega og sálfræðilega þætti þjálfunar allra iðkenda félagsins.

Við megum ekki gleyma því að íþróttastarf snýst ekki einungis um keppni og sigra heldur er íþróttastarf uppeldisstarf og eiga íþróttafélögin að sinna einhvers konar uppeldishlutverki þar sem iðkendum eru kennd þau gildi og viðhorf sem samfélagið vill halda á lofti hverju sinni. Íþróttir eru kjörin vettvangur til að kenna unga fólkinu okkar þau gildi og viðhorf sem vænleg eru til árangurs í víðri merkingu þess orðs. Þau ungmenni sem eru í góðu líkamlegu formi, með sterkra félagsfærni og gott hugarfar eru líkleg til að ná árangri í hverju sem þau taka sér fyrir hendur, hvort sem það er inn á íþróttavellinum, í skólanum, vinnu eða á öðrum vígstövðum. Með innleiðingu KR-ingsins vill félagið því með markvissum hætti taka enn frekari samfélagslega ábyrgð á uppeldi æskunnar í Vesturbænum.

KR-ingurinn er leiðarvísir um áherslur og nálgun þjálfara á hverju aldursskeiði. Þjálfarar vita því hvaða áherslur á að leggja hverju sinni og hvaða leiðir eru líklegar til að styrkja iðkendur á öllum sviðum. Í KR-ingnum er einnig minnst á hlutverk félagsins sem og iðkenda og foreldra þeirra því með sameiginlegum áherslum allra þeirra sem koma að unga fólkinu er hægt að skapa því umhverfi sem ýtir undir metnað, sjálfstraust og trú þess að það geti staðið sig vel í því sem það tekur sér fyrir hendur sem og þau viðhorf og hegðun sem líkleg eru til árangurs.

Til að draga þetta saman þá eru helstu markmið KR-ingsins að stuðla að enn ánægðari iðkendum, draga úr brottfalli úr félaginu, auka almenna hæfni iðkenda sem og keppnislegan árangur til lengri tíma litið.

Innleiðing KR-ingsins er þegar hafin í knattspyrnudeild og handknattleiksdeild félagsins.

KR inginn má nálgastKR-ingurinn_2021